روز: اکتبر 15, 2018

چال گونه

چال گونه چال گونه یا چال خنده یکی از جراحی هایی می باشد ،که توجه دختران بسیاری را به خود جلب کرده است . چال گونه سبب زیبایی چهره در افراد می گردد . با کمک جراحی چال گونه در زمان خنده بر چهره فرد چال گونه ایجاد می گردد ،این جراحی یکی از جراحی هایی می باشد  […]

ادامه مطلب