روز: می 25, 2019

درمان زخم سوختگی

زخم سوختگی، یکی از شدید ترین آسیب ها به خصوص در میان کودکان می باشد. یکی از مشخصه های اصلی زخم جراحی، آسیب و مرگ سلول های پوست در ناحیه درگیر می باشد. سوختگی ها به سه درجه تقسیم می شوند، که شدت میزان آسیب در هر کدام متفاوت می باشد. درجات سوختگی به شرح […]

ادامه مطلب