محسن

کاهش سرعت رشد پول به ۳۹ درصد

به گزارش مشرق، مصطفی قمری وفا، مدیر اداره روابط عمومی بانک مرکزی در توئیتی با این عنوان که؛ سرعت رشد پول به ۳۹ درصد کاهش یافت/افت تب انتظارات تورمی نوشت:
با اجرای سیاست‌ کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و سیاست‌های تثبیت اقتصادی در بانک مرکزی، سرعت رشد حجم پول در پایان مهر ماه ۱۴۰۲ به ۳۹ درصد و رشد نقدینگی هم در پایان شهریور ماه به ۲۶.۹ درصد کاهش یافت.